Telewizja przemysłowa

Systemy telewizji przemysłowej przeżywają obecnie niemały boom, coraz lepsze i coraz bardziej zróżnicowane technologie trafiają do firm i domów, gdzie realizują monitoring terenów otwartych i pomieszczeń w najbardziej wymagających warunkach. Obecnie większość kamer oprócz dobrej jakości obrazu oferuje możliwość udostępnienia i przesyłu obrazu poprzez internet, dając nam zdalny podgląd na żywo poprzez sieć, kamery przemysłowe również posiadają takie możliwości. Poza tym ceny kamer przemysłowych stały się naprawdę przystępne, nawet osoby prywatne mogą zacząć stosować monitoring wizyjny na terenie posesji oraz wewnątrz pomieszczeń, które mogą tego wymagać. Zatem telewizja dozorowa posiada potencjał do tego aby zaistnieć jako środek ochrony domów mieszkalnych, obiektów usługowych, sklepów i biur, większych obiektów użyteczności  publicznej, szkół, przedszkoli a nawet centrów handlowych i całych miast. Warto zatem poznać zalety stosowania urządzeń monitorujących i rejestrujących obraz i dźwięk w naszym bliższym i dalszym otoczeniu.

System monitoringu miejskiego wspiera działaność służb miejskich i w znacznym stopniu przyczynia się do zmniejszenia poziomu przestępczości. W Polsce systemy CCTV zastosowano w takich miastach jak: Lubartów, Biłgoraj, Szczecin, Białystok, Gdańsk, Sopot, czy Wrocław. Statystyki policyjne podają spadek przedstepczości po zainstalowaniu systemów monitoringu od 25% do 60%. Źródło:http://www.boschsecuritysystems.pl/content/language1/html/1333_PLK_XHTML.asp

Telewizja przemysłowa jest to system przekazywania obrazu z określonych pomieszczeń w zamkniętym systemie odbiorczym służący do nadzoru oraz zwiększeniu bezpieczeństwa pomieszczeń lub przestrzeni, w obrębie których zostały zainstalowane kamery. Podgląd z kamer zwykle jest udostępniony wyłącznie na stanowiskach ochrony w celu monitorowania potencjalnie niebezpiecznych zachowań. Telewizja przemysłowa obecna jest m.in. w takich obiektach jak centra handlowe, hipermarkety, kasyna gry, ulice miast, place itp.

Podstawowymi elementami monitoringu wizyjnego są:

Zgodnie z tym co rok rocznie donoszą miasta, które zastosowały monitoring miejski, kamery przyczyniają się w znacznym stopniu do zniwelowania zjawiska przestępczości w monitorowanych miejscach:

Spada przestępczość właśnie tam gdzie są kamery. Prawdą jest, że przestępcy obawiają się takich miejsc – mówi rzecznik poznańskiej policji, podkom. Zbigniew Paszkiewicz. Potwierdzają to również statystyki prowadzone przez policję i straż miejską. – Jeśli będziemy to porównywać rok do roku, to możemy odnotować spadki w granicach od kilku do kilkunastu procent – dodaje z-ca komendanta miejskiego policji, podinsp. Roman Kuster. Źródło: http://epoznan.pl/news-news-30367-6000_zdarzen_zarejestrowal_w_2011_roku_monitoring_miejski

Obecnie telewizja przemysłowa posiada zasługi w bardzo wielu obszarach, pomaga chronić domy, posesje, całe parkingi, place zabaw oraz osiedla, do najważniejszych rodzajów monitoringu z wykorzystaniem urządzeń telewizji przemysłowej zaliczymy:

  • monitoring domu – zapewnia nam większe poczucie bezpieczeństwa, możemy monitorować parking przed domem lub garaż czy bramę wjazdową, drzwi wejściowe i teren wokół domu, monitoring domu może zapobiec wandalizmom, rozbijaniu szyb, malowaniu graffiti na murze, kradzieży lub dewastacji samochodu, ewentualne materiały z monitoringu mogą pomóc policji w ściganiu sprawców tych wandalizmów, dzięki instalacji monitoringu możemy także wynegocjować większe zniżki przy wykupie ubezpieczenia majątkowego,
  • monitoring firmy, sklepów i terenów przemysłowych – stosowany jest tam gdzie w szczególnym stopniu wymagana jest ochrona przed dostępem osób niepowołanych, kamery zainstalowane w siedzibie firmy na pierwszym miejscu spełniają rolę prewencyjną, odstraszając i zniechęcając osoby postronne od działań szkodliwych, ponadto w przypadku  zaistnienia sytuacji kradzieży bądź włamania, firma dysponuje materiałem, który może stanowić bardzo istotną pomoc w wykryciu i ustaleniu sprawcy, telewizja przemysłowa i monitoring wizyjny zdobywają z każdym dniem większą popularność i pomagają zachować bezpieczeństwo w otoczeniu budynków firmowych, biur i bram wejściowych, pomieszczeń biurowych oraz przestrzeni wystawienniczych i składowych,
  • monitoring wizyjny w szkołach i placówkach oświatowych– szkoła to miejsce, które w szczególny sposób wymaga zapewnienia odpowiedniej kontroli oraz wysokich standardów bezpieczeństwa, z pomocą instalacji telewizji przemysłowej składającej się z kamer, monitorów i rejestratorów cyfrowych wiele placówek może spełniać oczekiwania rodziców i organów nadrzędnych w zakresie kontroli miejsca, w którym większość dnia spędzają nasze dzieci,
  • monitoring wizyjny miasta – monitorowanie miasta nie jest łatwe w realizacji ze względu na konieczność rozmieszenia dużej ilości kamer przemysłowych rozmieszczonych na obszarze miasta, które muszą znaleźć się w dużych odległościach od siebie, w przypadku miast i rozległych terenów kłopotliwe jest stosowanie konwencjonalnych systemów CCTV opartych na kamerach przewodowych, aby uniknąć minusów wynikających ze stosowania instalacji przewodowej telewizji CCTV możemy zastosować kamery IP oraz video serwery, które umożliwią nam komunikację między centrum dozoru,a kamerami za pośrednictwem internetu, wystarczy, że skonfigurujemy odpowiednio naszą kamerę IP i podłączymy ją do internetu, wbudowany serwer www pozwoli nam na szybką i łatwą konfigurację kamery oraz odczyt obrazu przez internet, po skonfigurowaniu wszystkich kamer i przetestowaniu możemy już prowadzić monitoring miasta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *